Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi www.bilgikripto.com’u daha kaliteli ve etkin kılmak için duyarlılığınızın aşağıdaki maddeleri hayata geçireceğini umuyoruz:

Hakaretler ve kişisel bilgiler: İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Ancak, üyelere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan sağlasak da, başkalarını taciz etmelerine veya karalamalarına izin vermiyoruz. Bireylerin veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik kökenini veya uyruğunu küçük düşüren içeriğe izin vermeyiz. Saldırgan davranışlar, tehditler, taciz, mahremiyet ihlali ve diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi, tolerans sınırlarımızın ötesindedir. Bu içeriği içeren yorumlar, konular ve yayınlanan içerik uyarılmadan silinecektir. Gerekirse ilgili üyelik herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılacaktır.

Siyasi veya dini içerik: Tüm siyasi görüşlere ve dinlere saygı duyuyoruz, ancak bunların kötüye kullanılmasını istemiyoruz. Bu nedenle siyasi veya dini içerikli yazılar, videolar ve yorumlar uyarılmadan silinecektir. Gerekirse ilgili üyelik herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılacaktır.

Yasa dışı davranış: Yasalarca suç olarak kabul edilen davranışları öven, suçları teşvik eden, haksız ticari rekabete neden olan veya yasa dışı bilgisayar yazılımlarını teşvik eden her türlü içerik, bildirimde bulunulmaksızın silinecektir. Gerekirse ilgili üyelik herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılacaktır. Ayrıca, yukarıdaki tüm kurallar, kullanıcılar tarafından siteye yüklenen yorum ve resimler için de geçerlidir.

Zararlı alışkanlıklar: Reçeteyle satılan veya kullanılan her türlü uyuşturucu madde ile uyuşturucu kapsamındaki tüm bağımlılık yapan maddelerin reklamı, pazarlanması ve tavsiyesi, videolar, içerik ve yorumlar haber verilmeksizin silinecektir. Gerekirse ilgili üyelik herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılacaktır.
Aşırı şiddet: Şiddeti hayatımızdan, cep telefonlarımızdan ve bilgisayarlarımızdan uzak tutmak istiyoruz. Acı çekmeye, aşağılanmaya veya insanlara veya hayvanlara saldırmaya tahammül edemeyiz. Bu nedenle çeşitli insan veya hayvan yaralanmaları, öldürmeler, sakatlamalar, zulümler, kısacası insan psikolojisinde ciddi kusurlar bulunan her türlü yayın, video, içerik ve yorumlar uyarı yapılmaksızın silinecektir. Gerekirse ilgili üyelik herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılacaktır.
Kullanıcı Şikâyeti: www.bilgikripto.com sitesinde içerik ve kullanıcı sayısının fazlalığı sebebiyle nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının yanlışlıkla sitemizde yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına bizi uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanlarımızca incelenerek dikkate alınacak ve aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

Yasal Sorumluluk 

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcılar ise, bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Kullanıcı, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile üyeler, siteye ekledikleri içeriklerin, yorumların ve videoların www.bilgikripto.com tarafından kullanılmasını ve www.bilgikripto.com ‘un bu videoları üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kişisel kullanım dışında veya ticari amaçlı olarak herhangi bir www.bilgikripto.com’a ait içeriği, www.bilgikripto.com yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama yasaktır.

Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. www.bilgikripto.com uygun gördüğü takdirde, bu gibi hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu talebi yerine getirecektir. www.bilgikripto.com, mevcut veya muhtemel bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla,

(a) eğer gerekli görürse,

(b) böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya

(c) kendi haklarını korumak için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görebilir.

Sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İçeriklerden dolayı www.bilgikripto.com ‘un  işbirliği içinde bulunduğu kurumların, www.bilgikripto.com ‘un çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. www.bilgikripto.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

www.bilgikripto.com, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde Kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmez.

www.bilgikripto.com, sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. www.bilgikripto.com, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.bilgikripto.com ‘un  kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, zaman içinde www.bilgikripto.com tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.